Przedsiębiorstwo Zagraniczne Odzieżowe Hidotex Sp. z o.o.


NIP: 589-000-87-93, REGON: 001367659
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000138662,
Kapitał Zakładowy 606.816,00 PLN.